EN

DE

FR

CZ

SK

EN

DE

FR

CZ

ekologická zodpovednosť

Lyže sú definované použitým materiálom počas istej doby používania a ako spotrebný produkt nemôžu byť 100 percentne ekologické. Snažíme sa však robiť všetko preto, aby sme dopad na životné prostredie čo najviac znížili.

 

 

Vylúčili sme neprírodné materiály ako sú plastový top sheet a hliníkové platne z našej produkcie.

Používame drevo z európskych obnoviteľných lesov a ekologické lepidlo od firmy Entropy Resins.

Od začiatku nášho vzniku využívame virtuálny proces pre vývoj produktov. Viktor navrhuje lyže tak presne, že na vývoj nového modelu, nám stačia 2 prototypy kým sú lyže uvedené na trh. Jakub napísal software na prepočítavania pevností a pružností materiálov, ktorým dosahujeme exaktné výsledky, software je teraz využívaný aj Mníchovskou technickou univerzitou (TUM).

 

 

Výroba lyží je len na objednávku a týmto eliminujeme produkciu nadbytočného materiálu.

Náš koncept úpravy dĺžok lyží pomocou rôznych typov pätiek nám umožňuje využívať minimálny počet oceľových kaziet na výrobu lyží. Životnosť produktov je zvýšená použitím vysokokvalitných materiálov a kvalitná manufaktúra zaručuje len kontrolovanú A kvalitu

a zároveň zamedzuje výrobu B alebo C produktov. Toto je potvrdené aj predĺženou 3-ročnou zárukou.

 

 

Takisto obmedzujeme aj dopravu – keďže predávame hlavne cez našu stránku a našich ambasádorov.

Naši slovenskí a českí zákazníci môžu svoje lyže dostať osobne. So svojimi zákazníkmi máme priame vzťahy – odporučujeme im ako si správne vybrať lyže alebo viazania, prípadne robíme generálny servis ich lyžiam po zimnej sezóne.

 

 

Nechávame tlačiť minimum marketingových materiálov. Väčšinu informácií možno nájsť on-line, používame naše webové stránky alebo sociálne médiá ako hlavný zdroj technických alebo obrazových detailov. Snažíme sa obmedziť používanie ekologicky zaťažujúceho potlačeného papiera na nevyhnutné minimum.

 

 

A napokon je tu originálny pôvod mena Forest Skis, ktoré pochádza aj z našej snahy o pomoc pri znovu zalesňovaní národných parkov v Tatrách hlavne v oblastiach, ktoré boli poškodené kalamitami počas posledných rokov.

Vždy keď máme možnosť, zúčastňujeme sa sadenia stromčekov v národných parkoch, aby tu mohli vyrásť nové stromy.